POWRÓT
Kamienie Pamięci


W dniach 19-20 maja 2016r.  odbył się finał VII edycji konkursu ogólnopolskiego ,,Kamienie Pamięci ‘’organizowanego przez IPN oddział we Wrocławiu  . Obecnej edycji projektu patronowały  słowa Cycerona: ,,Cum tacent, clamant’’ -,,Milcząc wołają’’ . Celem konkursu było  utrwalenie  pamięci o ludziach, którzy padli ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a ich czyny  i miejsce pochówku miały zostać zapomniane. Projekt przygotowany przez uczennice klasy 2b: Paulinę Cieśla, Angelikę Szponar i Edytę Palak pod kierunkiem  nauczyciela historii pani Ewy Betiuk poświęcony został działaczowi polskiego podziemia niepodległościowego- Józefowi Ordonowi ps. Strug. Do finału zakwalifikowano najciekawsze projekty. Uczennice naszej szkoły reprezentowały województwo lubelskie w pionie szkół ponadgimnazjalnych.  Idea konkursu przypadła nam do gustu, ponieważ  wg jego  założeń   wszyscy  uczestnicy finału są zwycięzcami ,a jury wymienia jedynie prace , które zaciekawiły ich  interesującymi  rozwiązaniami,  charakterem podjętych badań czy jakością warsztatu badawczego. Wrocławski oddział IPN przygotował dla uczestników finału wycieczkę po Wrocławiu ,,śladami wrocławskich krasnali’’ oraz ciekawe projekcje filmów tematycznie związane z  konkursem: ,,Oskarżenie’’ i ‘’Łączka’’.

Finał konkursu odbył się   w Centrum kultury Agora  we Wrocławiu,  a nasza praca polegała na  prezentacji rezultatów działań podjętych przez nas w ramach  tego projektu edukacyjnego. Wraz  z przedstawicielami szkół z całej Polski, uczestniczącymi w finale, zaprezentowałyśmy  efekty swoich historycznych poszukiwań  . Jury wyróżniło naszą pracę za   ciekawe rozwiązania popularyzujące wiedzę o działalności  Józefa Struga oraz ,co podkreślano przy wręczaniu nagród : ,,za ciekawy pomysł kostek pamięci ‘’. Praca  zostanie   umieszczona na portalu internetowym www.pamiec.pl/kamienie_pamieci.