POWRÓT
Pierwsze w kraju
16 maja został zakończony ogólnopolski konkurs Wielokulturowe Dziedzictwo Mojego Regionu zorganizowany przez Wydział Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem było poznanie korzeni otaczającej nas rzeczywistości. I miejsce w konkursie zdobył zespół w składzie: Milena Mazurek, Katarzyna Tomczyk, Klaudia Kubińska z  klasy II c.

            Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na napisaniu pracy, a drugi na przedstawieniu  prezentacji multimedialnej oraz odpowiedzi na zadane pytania. Młode dziennikarki zakwalifikowały się do ostatniego etapu, w którym  zabrały widzów na spacer po wielokulturowym przedwojennym Chełmie oraz wykazały się znajomością problemów  interkulturowości.   Wśród omawianych zabytków znalazły się m.in.: siedziba księcia halicko - włodzimierskiego  Daniela,  cerkiew, synagoga, fabryka wódek Daumana, drukarnia Bronfelda, kamienica Kupfera. W prezentacji pojawiły się też postacie skrzypaczki Idy Hendel, malarza Szymona Mondzaina, historyka Michała Hruszewskiego, pierwszego premiera niepodległej Ukrainy Pyłypa Pyłypczuka, czy Iłarii Bułhakow, krewnej autora „Mistrza i Małgorzaty”.

Po zakończeniu eliminacji uczestnicy konkursu zwiedzili Collegium Maius i wzięli udział w grze miejskiej poświęconej różnorodności narodowej, etnicznej, kulturowej i wyznaniowej Krakowa.

Zespół przygotowany został przez p. Annę Popielewicz, a opiekę nad uczennicami w czasie konkursu sprawowała s. Bernadetta /Iwona Jarecka/.

 

Fotoreportaż z finału przygotowany przez studenta IE UJ Doriana Jędrasiewicza dostępny jest pod linkiem: https://www.flickr.com/…/djedrasiewi…/sets/72157668426321086