POWRÓT
225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole


3 maja jest dla Polaków dniem szczególnym, bowiem po raz kolejny w niepodległej III Rzeczypospolitej obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji , jednej z najdonioślejszych  w naszych dziejach.

Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania  ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii uczynienia praworządną.   

Od dawna mądrzy ludzie wołali i pisali, że czas wziąć się do naprawy Rzeczypospolitej, lecz dopiero I rozbiór wstrząsnął umysłami i sumieniami. Ujrzano, że słabość Polski ma swoją przyczynę przede wszystkim w wadach ustrojowych państwa. Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i przywrócenie jej dawnej świetności.   Uroczyste obchody pierwszej rocznicy jej uchwalenia okazały się zarazem ostatnimi w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Dzień 3 maja stanowi jedną z najważniejszych dat w polskim kalendarzu historycznym. Niemal od chwili swego powstania Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od trudności wewnętrznych czy zagrożeń zewnętrznych. Wbrew zdradzie i przemocy porządkowała dom ojczysty, pozwalając kolejnym pokoleniom rodaków , przetrwać noc niewoli.  W tej postaci utrwaliła się Konstytucja 3 maja w narodowej i historycznej świadomości.