POWRÓT
Dzień Holokaustu


Od 2004 roku w ramach inicjatywy Rady Europy - "Nauczanie pamięci - edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości" ministrowie edukacji państw europejskich wprowadzili do szkół Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. W Polsce ten dzień obchodzony jest  19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

 

 

73 lata temu, w 1943 roku w Warszawie wybuchło powstanie, które było odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w naszej szkole odbył się cykl zajęć dydaktycznych poświęconych tej rocznicy. Uczestniczyły w nich klasy humanistyczne. Inaugurujący zajęcia wykład dr Marka Bema zorganizowany został pod patronatem Pań: Agaty Fisz - Prezydenta miasta Chełm, Krystyny Mart - dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej i Teresy Kiwińskiej - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego.

            W wykładzie  „Sobibór. Pamięć nie zna przedawnienia” dr Marek Bem przedstawił historię powstania więŸniów w położonym na LubelszczyŸnie hitlerowskim obozie zagłady w Sobiborze. Mówca uświadomił obecnym, na jak ogromną skalę i w jak szybkim tempie Hitler rozpoczął realizację swoich okrutnych zamiarów. Wystąpienie było połączone z oglądaniem fragmentów filmów i wielu zdjęć. Ideą wykładu było uzmysłowienie przedstawicielom młodego pokolenia, że to na nich ciąży odpowiedzialność informowania o realiach II wojny światowej i ogromie krzywd, cierpień i upokorzeń doświadczanych w hitlerowskich obozach zagłady.

Doktor Marek Bem podkreślił, jak ważne jest zwracanie uwagi na temat Holokaustu; nie możemy przecież być obojętni na to, co działo się wokół nas i to tak niedawno temu. Na koniec nasz gość przekazał do zbiorów szkolnej biblioteki swoje książki i multimedialne programy edukacyjne:

            W kolejnej części spotkania zapoznaliśmy się z prezentacją multimedialną pt.”Żydowskim szlakiem” przygotowaną przez koleżanki z klasy II c: Katarzynę Tomczyk i Milenę Mazurek. Pokazywała ona, jak wyglądały miejsca w Chełmie użytkowane przez Żydów w okresie międzywojennym.

             W trzeciej części zajęć obejrzeliśmy transmisję filmu pt. ”Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” w reżyserii Kamy Veymont, przygotowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Projekcja pokazywała sytuację Żydów w przedwojennej Warszawie oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć i filmów z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Shoah Foundation i Filmoteki Narodowej. Przebieg powstania w getcie warszawskim oraz postępowanie, rozterki i dylematy Żydów zdeterminowanych do walki zostały ukazane w formie komiksu przeplatanego wypowiedziami osób, które ocalały.  Projekcja filmu stała się okazją do dyskusji na temat praw człowieka, konsekwencji braku tolerancji wobec innych, skutków dyskryminacji i uprzedzeń.

             Różnorodne formy aktywności bardzo przypadły młodzieży do gustu. Możliwość poznania i przypomnienia historii powstania w getcie warszawskim wpłynęła na głębsze zrozumienie tej tragedii i refleksje o współczesności. Zajęcia edukacyjne zorganizowała Anna Popielewicz.

klasa 1c: Karolina Popielnicka, Wiktoria Fornal