POWRÓT
Na tropach tajemnic księcia Daniela

Uczniowie klasy 1c mieli możliwość  poznać  kilka z wielu tajemnic  księcia Daniela Romanowicza, władcy księstwa halicko-włodzimierskiego z połowy XIII w. Władca ten w sposób szczególny upodobał sobie Chełm, czyniąc z niego swoją stolicę i poświęcając wiele sił  i środków finansowych  na zbudowanie tu na tzw. wysokiej Górce okazałego zespołu rezydencjalno-sakralnego. Zbadanie jego pozostałości  spowodowało nadanie mu  miana metropolii księcia, co w  opinii archeologów podkreśla też znaczenie polityczne Chełma .Pozostałości po budowlach pałacowych i sakralnych były przedmiotem badań archeologów polskich i ukraińskich w latach 2010-2013. Zastosowane przez badaczy nowoczesne  metody rekonstrukcji archeologicznej pozwoliły nam  zrozumieć, dlaczego pewna część zespołu nie była zamieszkała ,a nawet nie ukończono budowli.   Niestety nie udało się archeologom natrafić na pochówek władcy korowanego na króla Rusi, który wg źródeł został pochowany w Chełmie. To kolejna nie wyjaśniona tajemnica księcia.

Iwona Rafalska, klasa 1c