POWRÓT
Jak „ugryźć” poezję? Czyli warsztaty o interpretacji wiersza.

W poprzednim roku szkolnym gościliśmy pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy podczas swoich wykładów mówili o komunikacji językowej i podstawowych założeniach epoki pozytywizmu. 1.marca br.  kolejni wykładowcy przyjechali do naszej szkoły, by ułatwić tegorocznym maturzystom  przygotowanie się do pisania drugiego tematu wypracowania na poziomie podstawowym, czyli interpretację wiersza.

Sesja zaczęła się dwugodzinnym wykładem prof. Jakuba Malika. Wyjaśnił zasady pisania pracy, szczegółowo i obrazowo omówił zagadnienia, które należy uwzględnić w swojej pracy, a także w żartobliwy sposób udzielał rad, jak przygotować się intelektualnie i psychicznie do pisemnej matury. Kolejne zajęcia-warsztaty miały dr Małgorzata Peroń i dr Agnieszka Bielak. Pierwsza z Pań skupiła się na niezwykle ważnych podczas interpretacji utworu lirycznego kontekstach, ale także zwracała uwagę na to, że warto, analizując wiersz, stawiać pytania, które ułatwią analizę i umożliwią właściwą interpretację. W oparciu o utwór Zbigniewa Herberta „Epizod z Saint-Benoit”, z kolei dr Bielak omawiała aspekty językowej analizy wiersza w oparciu o teksty Wisławy Szymborskiej, Mirona Białoszewskiego i Stanisława Barańczaka.

Spotkanie nie odbyłoby się bez uprzejmości pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy co miesiąc przygotowują spotkania Akademii Młodych Humanistów dla uczniów zainteresowanych językiem polskim. W zajęciach tych uczestniczą dwie uczennice z naszej szkoły. Akademia rozwija przede wszystkim zagadnienia związane z literaturą, językiem oraz teatrem. Dzięki indywidualnym konsultacjom z przydzielonymi tutorami, my, uczestnicy, mamy możliwość rozwijania naszych możliwości, a nawet udziału w ogólnopolskim konferencjach naukowych, o czym przekonała się uczennica klasy III c Weronika Marek, występując na konferencji „Niecodzienna codzienność w polskiej poezji współczesnej” z referatem „Pozostawiony ślad. Egzystencja bez znieczulenia w wierszu Jacka Podsiadły – Zaczarowany ołówek”.

Wykłady pomogły rozwiać wątpliwości tym, którzy wciąż nie wiedzą, który temat wypracowania maturalnego wybrać. Wiemy już, co umieścić w swojej pracy dotyczącej drugiego tematu, w jaki sposób szukać kontekstów, dlaczego tak ważne jest wskazanie celu użycia danego środka stylistycznego. Miejmy nadzieję, że nasze prace maturalne zyskają na wartości! Spotkanie zorganizowały panie Wiesława Mazurek, Anna Popielewicz oraz Weronika Marek