POWRÓT
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.   Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” .

Honorowy Patronat nad uczczeniem żołnierzy wyklętych w naszej szkole objęła Dyrektor szkoły  pani  Teresa Kiwińska.

W  programie obchodów święta znalazły się: uroczysta sesja  Sejmiku Uczniowskiego, wraz z podjęciem okolicznościowej uchwały, prezentacja dokonań muzycznych tematycznie związanych ze świętem  w radiowęŸle szkolnym, ,,lekcja dobrej historii’’-  dla uczniów klasy 1c  tematycznie związana z działalnością podziemia zbrojnego na ziemi chełmskiej, ogłoszenie konkursu na plakat  pod przewodnim hasłem: ,,Cum tacent,  clamant” –   „Milcząc – wołają”/-rzecz o żołnierzach wyklętych dla klas z  rozszerzonym programem nauczania historii, prezentacja filmów dokumentalnych ,,Z archiwum IPN’’ o tematyce polskiego podziemia  niepodległościowego na  lekcjach historii i historii i społeczeństwa.

Projekt koordynowany był przez Samorząd Szkolny oraz uczennice klasy 2b Paulinę Cieśla, Edytę Palak, Angelikę  Szponar pod opieką nauczyciela historii Ewy Betiuk .