POWRÓT
Sensacje archeologiczne w Muzeum w Chełmie- wystawa :„Wojownik i księżniczka”

Wystawa „Wojownik i księżniczka” przygotowywana przez Muzeum im. ks. St. Staszica przy współpracy z naukowcami z Poznania, jest połączeniem tradycyjnej archeologii z wynikami interdyscyplinarnych badań z zakresu medycyny sądowej, odontologii, genetyki, inżynierii wirtualnej. Jest to także prezentacja  różnych dziedzin nauki wspierających współczesną archeologię – geografii i geomorfologii, geofizyki i informatyki. Wystawa jest efektem badań nad kulturą strzyżowską ,która rozwinęła się w pierwszej połowie II tys. przed  Chr., a zajmowała   tereny wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej. Ważnym elementem pozwalającym poznać tajemnice kultury strzyżowskiej są plastyczne rekonstrukcje pochówków autorstwa Mirosława KuŸmy,  a także zabytki tej kultury: amfory, narzędzia pracy, biżuteria, broń.  Badania archeologiczne przy  zastosowaniu współczesnej nauki pozwoliły na odpowiedzi na pytania ,wobec których tradycyjna archeologia jest bezradna :

czy muszle znalezione na obszarze tej kultury są dowodem na handel dalekosiężny?

na czym polegała tajemnica dziewczęcej kostki w grobie myśliwego?

 jakie ciekawostki archeologiczne kryją pochówki :kobiety z dziewczynką, siedzącego chłopca, dziewczynki z szablą dzika, kobiety ze skrzydłem bociana ?

Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczniowie klas 1c i 2b pod opieką nauczyciela historii  pani Ewy Betiuk.

Iwona Rafalska ,klasa 1c