POWRÓT
Skarby przeszłości


Uczniowie klasy 2b pod opieką nauczycielki historii pani Ewy Betiuk wzięli udział w odkrywaniu skarbów przeszłości. Mieli okazję zwiedzić wystawę:

,,Czerwień. Gród między Wschodem  a Zachodem” oraz uczestniczyć w warsztatach poświęconych rekonstrukcji  historii Grodów Czerwieńskich w Muzeum im. W. Ambroziewicza w Chełmie.

Wystawa jest prezentacją obiektów pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w Czermnie - miejscowości położonej w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tyszowce, nad rzeką Huczwą. Zespół grodowo-osadniczy, budził zainteresowanie badaczy co najmniej od XIX stulecia. Zwykle pojawiał się w literaturze w kontekście dyskusji nad lokalizacją grodu Czerwień i tzw. Grodów Czerwieńskich/wśród  nich także Chełm/.

Fenomen  Czermna polega na tym, że jest to relikt  wyludnionego, opuszczonego przed wiekami ogromnego centrum osadniczego, po którym prócz wałów, pomostów i fos pozostały także niezliczone zabytki ruchome.   W trakcie badań  archeologicznych prowadzonych w latach 2010-2011 znaleziono tam blisko 2.500 zabytków, świadczących o tym, iż było to pogranicze polsko-ruskie. Znajdowały się tam przedmioty świadczące o obecności na terenie między Przemyślem a Brześciem nad Bugiem śladów polskich i ruskich  we wczesnym średniowieczu.  Do szczególnie cennych zaliczyć należy ołowiane pieczęcie oraz dwa skarby średniowiecznej biżuterii kobiecej, które datować należy na okres między końcem XII a XIII-XIV w. Dzięki przedstawionym na wystawie planszom, zabytkom kultury materialnej,planom i mapom  udało się odtworzyć jak żyli nasi przodkowie  w IX-X w. Naszym przewodnikiem była archeolog pani Teresa Mazurek. 

Aleksandra Muratov,klasa2b