POWRÓT
Profilaktyka chorób onkologicznych

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia i oddechowego są  współcześnie najczęstszymi przyczynami zgonów, o czym na wstępie spotkania z przedstawicielami lubelskiej onkologii mówiła p. Monika Klimkowska
- szkolny koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie (SSzPZ) . Profilaktyka chorób nowotworowych i akcje prowadzone dzięki wsparciu ludzi zajmujących się zdrowiem publicznym są najciekawszymi i najpopularniejszymi formami rozmowy o sposobach wykrywania raka, tzw. mapie pomocy i walce, jaką prowadzi pacjent onkologiczny. Zaś uświadamianie faktu, czym są samobadanie piersi, cytologia, mammografia, populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy jest powinnością wszystkich osób zajmujących się propagowaniem i popularyzowaniem „mody na zdrowie”.

W dniu 10.12.2015r. młodzież i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie udowodnili, że też mają „,haka na raka” oraz że profilaktyka chorób nowotworowych nie jest im obca. Spotkanie było jedną z wielu akcji szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia. Stanowiło podsumowanie obchodów światowego Dnia Onkologii, było także wprowadzeniem do kolejnych spotkań poświęconych profilaktyce chorób nowotworowych i programowi „Wybierz życie – pierwszy krok”. 

         Podczas spotkania koordynator SSzPZ zaprezentowała prezentację multimedialną poświęconą szkolnej promocji zdrowia,  omówiła akcje do tej pory zrealizowane oraz atrakcje zaplanowane i przygotowywane na II semestr roku szkolnego 2015/2016.

         Następnie w świat chorób onkologicznych i populacyjnych programów profilaktycznych przenieśli Nas przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli:

- dr Anna Surdyka – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, specjalista Zdrowia Psychicznego;

- mgr Konrad Tarnowski – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

         W spotkaniu uczestniczyła również p. Joanna Radwańska – położna ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz p. Alicja Bork – inspektor Wydziału Oświaty UM Chełm, kierownik sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie.

         Po spotkaniu uczniowie i ich nauczyciele mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i zadawania pytań. Za pomocą manekina i palpacyjnej metody badania mogli przekonać się, jak łatwo i szybko można wyczuć guzek piersi. A na tych bardziej dociekliwych czekały materiały promocyjne i konkretne wskazówki, kiedy, gdzie i u kogo szukać pomocy i wsparcia.