POWRÓT
Upamiętnienie Honorowej Nauczycielki I Liceum

9 grudnia 2015 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Pani Profesor Zofię Książek. Honorowy patronat nad imprezą przyjęła pani dyrektor I LO Teresa Kiwińska. Było to jednocześnie spotkanie międzypokoleniowe – wychowanków legendarnej nauczycielki oraz obecnych uczniów ILO.

                Historię szkoły przez lata tworzyli wybitni nauczyciele i wychowankowie. To oni zbudowali tradycję wielkiej rodziny Czarniecczyków i to właśnie im zawdzięczamy współczesne oblicze naszego liceum, jak podkreśliła pani dyrektor Teresa Kiwińska. Wśród wielu znakomitych nauczycieli postacią legendarną jest Pani Profesor Zofia Książek.

                Pani Profesor Zofia Książek w chełmskim I LO pracowała nieprzerwanie od 1944 do 1972 r. W tym czasie z niebywałą skutecznością  zaszczepiała w uczniach zamiłowanie do literatury i języka polskiego. Uczniowie darzyli ją wielkim szacunkiem i zaufaniem. Wpływała na ich życiowe decyzje i plany. Stała się autorytetem i przewodnikiem swoich wychowanków. Dowodem sympatii absolwentów do Profesor był sposób, w jaki ją nazywali – Zosia. Honorowa obywatelka naszego miasta zmarła mając 107 lat.

                Rangę uroczystości podkreślili zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele  rodziny  pani profesor  Zofii Książek - pan Wacław Marynowski oraz państwo Miskurowie, zastępca Prezydenta miasta Chełm pan Stanisław Mościcki, wychowankowie pani profesor - pan Janusz Krzywicki, Pan Waldemar Michalski, którzy dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Akademię przygotowali uczniowie I liceum pod pieczą nauczycielki języka polskiego pani Anny Popielewicz.