POWRÓT
Chemicznie i artystycznie - czyli wycieczka do Warszawy klas biologiczno-chemicznych

Uniwersytet Warszawski zdobyty. Ciekawość naukowa rozbudzona. Przeżycia estetyczne zaspokojone...

10 listopada 2015 r. klasy I, II i III o profilu biologiczno-chemicznym udały się na wycieczkę do Warszawy, zorganizowaną przez : panią Teresę Kurzępę i panią Emilię Jadwiszczak. Opiekunami wyjazdu byli także pani Jolanta Maciejewska i pan Jarosław Betiuk.

Dzięki staraniom naszego starszego kolegi – Pawła Przybylskiego - który jest studentem Wydziału Chemii i zastępcą przewodniczącego Samorządu Studentów, mogliśmy między innymi znaleźć się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, który zlokalizowany jest na terenie  kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu. Przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi studenci, zasiadając w największej sali wykładowej (sala liczy 1500 miejsc) tej uczelni - Auli im. Adama Mickiewicza. Kierując się naszymi zainteresowaniami, odwiedziliśmy  Wydział Biologii i supernowoczesny budynek Wydziału Fizyki UW. Prawdziwą atrakcją okazał wjazd na taras widokowy, na którym robiliśmy piękne pamiątkowe zdjęcia.

Punktem kulminacyjnym była wizyta na wydziale Chemii UW. O królewskim przyjęciu  naszej grupy świadczy fakt, że w organizację zajęć zaangażowało się szesnastu pracowników uczelni, studentów oraz Zarząd Samorządu Studentów WCH UW  i organizatorzy Festiwalu Nauki. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, by skorzystać z wykładów i zajęć laboratoryjnych.  Nad ich przebiegiem  czuwali profesorowie, doktorzy, doktoranci i studenci. Przedstawiono nam plan ćwiczeń chemicznych, metodę wykonania zadań, najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz sposobu pracy na odczynnikach chemicznych i szkle laboratoryjnym. Na stanowisku pracowaliśmy w parach, wykonując miareczkowanie. Niczym prawdziwi naukowcy ponad dwie godziny z wielkim zaangażowaniem analizowaliśmy zadania i przeprowadzaliśmy reakcje chemiczne oraz potrzebne obliczenia.

Swoje drzwi otworzył również przed nami warszawski Teatr Studio. O godzinie 20.00 rozpoczęła się sztuka pt. „Oleanna” w reżyserii Krzysztofa Stelmaszyka. Poruszała ona problematykę nadużywania pełnionego stanowiska, wykorzystywanie władzy i dominację nad podwładnymi oraz manipulację faktami w relacji student - wykładowca. Spektakl wywarł na nas ogromne wrażenie i skłonił do wielu refleksji. Wychodząc z budynku teatru, żywo dyskutowaliśmy na temat obejrzanego widowiska i wymienialiśmy się opiniami.

Celem wyprawy było poznanie pracy w laboratorium, wykonanie różnych ćwiczeń chemicznych, zwiedzenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnictwo w spektaklu. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do Chełma zadowoleni.

Aleksandra Mierzwa