POWRÓT
Pamięć zaklęta w zbiorach

W dniu 23 listopada 2015 roku  uczniowie klasy 1c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Archiwum w Chełmie. Przewodnikami po ciekawym  świecie archiwaliów były: kierownik  chełmskiego archiwum   pani Katarzyna Ślusarska i nauczyciel historii pani Ewa Betiuk.  Uczestnicy warsztatów poznali historię tworzenia dokumentów i materiałów archiwalnych, zasady i okresy przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, jej wartościowanie oraz zasady ochrony danych osobowych. Zajęcia te przygotowały nas do pracy z dokumentami archiwalnymi. Duże wrażenie zrobiły na nas zachowane kroniki  instytucji, zbiory gazet  i plakatów z okresu II RP . Szczególnie ciekawe były zespoły archiwalne  notariuszy z Chełma  i Hrubieszowa  z XIX wieku, zawierające informacje nie tylko o stanie posiadania ziemian i mieszczan, ale także poprzez zbiory inwentarzy -o tym jak żyli nasi przodkowie w tym okresie czasu. Największe zainteresowanie budziły formy digitalizacji zbiorów, dzięki którym pozostaną one jako "pamięć zaklęta w zbiorach".


Karolina Śniatkowska i Damian Gugała ,klasa 1c