POWRÓT
Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkoleś

Narodowe święto Niepodległości   obchodzone jest  co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. po 123 latach niewoli narodowej.  Jest to święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, a przywrócone w 1989 r. po upadku komunizmu. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 r. (Dz.U. RP 1937, nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

11 listopada 1918r. nastąpiło przekazanie  przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Józefa Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.

Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości,  było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe święto Odrodzenia Polski. W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane
w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO  , a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe święto Niepodległości.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. Już wtedy zdawano sobie sprawę z zaistniałych zmian, rodziła się realna nadzieja na niepodległość.  

Akademię upamiętniającą to radosne święto dla wszystkich Polaków  przygotowała  społeczność naszej szkoły  z klas 1b,1c,2c,3b pod opieką nauczycieli historii : Ewy Betiuk   i Małgorzaty Kość.

Natalia Bartosik i Paulina Dębicka z klasy 1c