POWRÓT
Nasz głos : ,,Uchodźcy i imigranci –szansa czy zagrożenie dla współczesnej Europy”

W dniu 19.10,2015r. uczniowie klasy 2b pod opieką pani Ewy Betiuk wzięli udział w Forum Dyskusyjnym  zorganizowanym przez pracowników naukowych PWSZ w Chełmie. Forum poświęcono kwestii uchodźców i imigrantów we współczesnej Europie. Wysłuchaliśmy mini wykładów problemowych poświęconych przyczynom i skutkom migracji na przestrzeni dziejów, przedstawione zostały różnice w definiowaniu pojęć: uchodźca i  imigrant, wskazano jakie  rozwiązania stosuje się  w polskim porządku prawnym, odnośnie cudzoziemców z punktu widzenia administracji centralnej, samorządu lokalnego i straży granicznej.

Forum zakończyła ożywiona dyskusja z udziałem uczniów i studentów na temat perspektywy osiedlania się cudzoziemców w Polsce  oraz problemów multikulturalizmu w Europie i rozwiązań, jakie można zastosować przy rozwiązywaniu  tych kwestii.

Patrycja Kiryczuk klasa 2b