POWRÓT
Przygoda uczniów klasy 2b z histori¶ w tle

W dniu 25 .09.2015 r. uczniowie klasy 2b pod opiek¶ pań: E. Betiuk i W. Mazurek odbyli wycieczkę edukacyjn¶ do Warszawy. W jej trakcie odbyli¶my wirtualn¶ podróż przez tysi¶c lat historii Żydów na ziemiach polskich. Historyczn¶ podróż przez stulecia ułatwiały pokazy multimedialne ,animacje źródeł, ilustracji, tekstów i obrazów. Do najciekawszych zadań należało stworzenie ¶redniowiecznej monety z hebrajskimi napisami, czytanie alfabetu, podróż kolej¶ petersbursko-warszawsk¶ .Niew¶tpliwie największym przeżyciem był spacer po zrekonstruowanej największej arterii przedwojennej Warszawy ,ulicy Zamenhofa przy której mieszkała duża diaspora żydowska. W klimat ¶wiata, którego już nie ma, wprowadzały odgłosy miasta, możliwo¶ć obejrzenia witryn licznych sklepów, kawiarni "Mała Ziemiańska" ,a także nauka popularnego wówczas tanga w jednej ze szkół tańca.

Prawie każdy z nas spróbował !

Po zakończeniu historycznej podróży i krótkim odpoczynku obejrzeli¶my spektakl, Hamlet ‘’ w teatrze Współczesnym z rewelacyjn¶ kreacj¶ Borysa Szyca jako księcia duńskiego. I tu także ,,dopadła’’ nas historia: reminiscencje antyku , skomplikowane dzieje Danii i wysp brytyjskich oraz tzw. "wojna polska"

Klaudia Olejarz 2b