Portret Europejczyka u Czarniecczyków

W dniu 24.09.2015r. członkowie Szkolnego klubu europejskiego Czapla zaprosili na warsztaty edukacyjne uczestników wymiany polsko-niemieckiej. Przedsięwzięciu patronowała pani dyrektor Teresa Kiwińska.

Uczennice z Goldberg Gimnazjum w Sindelfiningen i uczniowie I LO rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę o zjednoczonej Europie, przygotowane przez uczennice z klasy 3c: Natalię Hyjek, Magdę Raczyńską, Izę Grzegorczyk i Kasię Smyk w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Następnie zajmowali się stereotypami w stosunkach polsko-niemieckich i tworzyli wizerunki współczesnego Polaka widzianego oczami Niemców i współczesnego Niemca widzianego oczami Polaków. Spostrzeżenia obu stron wywołały wiele ciekawych komentarzy i były inspiracją do ostatniego zadania przygotowanego na te zajęcia, a mianowicie stworzenie portretu współczesnego Europejczyka malowanego słowami . Tworząc go uczestnicy uwzględniali następujące kryteria: wygląd, ubiór, zainteresowania i ogólne wrażenie .Nad przebiegiem projektu czuwali nauczyciele niemieccy: Monika Ziegler-Seidl, Susanne Liebers-Aichinger oraz opiekunowie klubu europejskiego :Ewa Betiuk, Małgorzata Mozel, Marek Urban.