Humanistyczne sukcesy czarniecczyków
W X edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i życie” zorganizowanego pod hasłem „Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczeniu” laureatką została uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie Karolina Rafalska z klasy 2b. Konkurs został zapoczątkowany w roku szkolnym 2002/2003 z inicjatywy Wydawnictwa „Historia i Życie” Patronat honorowy nad kolejnymi edycjami konkursu objął Minister Edukacji Narodowej. Organizatorzy konkursu, zapraszając nauczycieli i młodzież licealną do kolejnych edycji, stawiają im ważne pytania o przeszłość i starają się pokazać jej związek ze współczesnością. Kierują uwagę młodzieży na różnorodność narodową i kulturową, jaka towarzyszy od wieków kształtowaniu się tożsamości Polaków. Tematy konkursów formułowane są tak, by uczestnicy mogli odwołać się do tradycji i pamięci zbiorowej swojego środowiska. Celem konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, jak istotne znaczenie w życiu może mieć wiedza historyczna, jak wiele można zyskać będąc otwartym na inne kultury i style życia, jak wiele można się nauczyć, podejmując własne poszukiwania i dociekania badawcze. Prace oceniane są z uwzględnieniem próby odtworzenia cząstki przeszłości. Autorzy prac muszą wykazać się umiejętnością znalezienia źródeł potrzebnych do analizy tematu, a także umiejętnością analizy zebranych materiałów. Karolinie Rafalskiej, autorce pracy poświęconej dr Marii Paulinie Orsetti, patronce chełmskiej biblioteki, udało się w pełni zrealizować te zadania. Jesienią tego roku, wraz z opiekunką pracy Anną Popielewicz, weźmie udział w gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie.