III sesja Sejmiku Uczniowskiego
17 czerwca 2015 r. odbyła się III sesja Sejmiku Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Ze względu na remont auli delegaci wraz z Zarządem SU wyjątkowo obradowali w nowoczesnej sali  nowo wyremontowanej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti.


Jak mówi przewodniczący SU Patryk Gąsior: „Sesje Sejmiku Uczniowskiego to swego rodzaju święto demokracji uczniowskiej. Jest to najwyższy organ decyzyjny w strukturach samorządu. Myślę, że poziom, jaki udało nam się wypracować przez kilka lat, może stanowić przykład dla innych szkół nie tylko w naszym mieście, ale i całym województwie.”
Wśród gości znaleźli się wyłącznie przewodniczący samorządów uczniowskich ze wszystkich chełmskich gimnazjów wraz z pozostałymi członkami zarządów.

Głównym punktem porządku środowej sesji było przyjęcie sprawozdań z całorocznej działalności samorządu czarniecczyków, której efekty są naprawdę imponujące. Kolejną istotną kwestią było szczegółowe omówienie strategii działania na następny rok, określenie mocnych i słabych stron podejmowanych działań. Zwieńczeniem głosowań było jednomyślne przyjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

„Bardzo cieszy mnie fakt, że kolejna kadencja mojego zarządu została doceniona przez delegatów. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do naszego sukcesu” – dodaje Patryk Gąsior.

Swojego zadowolenia nie kryje również dyrektor I LO w Chełmie – Teresa Kiwińska: „Cieszę się, że idea samorządności uczniowskiej w naszej szkole nie jest jedynie sloganem, a kryje się za nią autentyczna troska młodzieży o jakość życia szkolnego. W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nakłonić młodych ludzi do działań społecznych. W „Czarnieckim” każdy uczeń ma realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, i skrzętnie z tego korzysta”.