Czarniecczycy  w finale konkursu ,,Kamienie Pamięci ‘’
W dniu 28 maja 2015r.uczennice klasy 1b :Paulina Cieśla, Angelika Szponar i Edyta Palak wzięły udział w finale VI edycji konkursu ogólnopolskiego ,,Kamienie Pamięci ‘’organizowanego przez IPN oddział w Białymstoku. Obecnej edycji projektu patronowały  słowa św. Pawła z Tarsu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.  Celem konkursu było  utrwalenie  pamięci o duchownych, którzy w latach 1939–1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka. Nasz projekt poświęcony został patronowi Gimnazjum nr 2 w Chełmie księdzu Zygfrydowi Berezeckiemu. Do finału zakwalifikowano najciekawsze projekty. Miałyśmy zaszczyt reprezentować województwo lubelskie w pionie szkół ponadgimnazjalnych. Idea konkursu przypadła nam do gustu, ponieważ  wg jego  założeń   wszyscy  uczestnicy finału są zwycięzcami ,a jury wymienia jedynie prace ,które zaciekawiły ich  interesującymi  rozwiązaniami,  charakterem podjętych badań czy jakością warsztatu badawczego. Finał konkursu odbył się   w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji  w Białymstoku,  a nasza praca polegała na  prezentacji rezultatów działań podjętych przez nas w ramach  tego projektu edukacyjnego. Wraz  z przedstawicielami szkół z całej Polski, uczestniczącymi w finale, zaprezentowałyśmy  efekty swoich historycznych poszukiwań  . Jury wyróżniło naszą pracę za   ciekawe rozwiązania popularyzujące wiedzę o działalności  księdza Berezeckiego . Praca  zostanie   umieszczona na portalu internetowym www.pamiec.pl/kamienie_pamieci .


Paulina Cieśla ,klasa 1b