Techniczny sukces
W sobotę 9 maja br. w warszawskim Domu Technika NOT dokonano podsumowania  41. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej, której zawody centralne odbywały się pod koniec marca w PWSZ w Chełmie. W  uroczystości wręczenia nagród najlepszym uczniom  wziął udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy III o profilu politechnicznym I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie - Rafał Koguciuk, który został laureatem VII miejsca. Michał Dyczko, Michał Korzeniewski, Marcin Maciejewski oraz Kornelia Staszewska, również uczniowie I LO, uzyskali tytuł finalisty. Sukces czarniecczyków jest tym większy, że w tegorocznej edycji Olimpiady do rywalizacji w pierwszym etapie przystąpiło 7814 uczniów z 426 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, do etapu centralnego dotarło 76, a jedynie 18 uzyskało tytuł laureata. Tytuły finalisty i laureata uprawniają młodych ludzi do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie uczelnie techniczne i wydziały nauk ścisłych na uniwersytetach z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej od lat przygotowuje Anna Legwant, nauczyciel fizyki w I LO w Chełmie.