Niemożliwe stało się możliwe!
Michał Dyczko, uczeń trzeciej klasy o profilu politechnicznym  I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie, zdobył tytuł finalisty LXVI Olimpiady Matematycznej. Tym samym otrzymał ocenę celującą na świadectwie ukończenia szkoły oraz 100%  wynik na maturze na poziomie rozszerzonym.

Sukces Michała jest tym większy, że jedynym, jak dotąd,  chełmianinem finalistą tej trudnej i jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych jest absolwent Technikum Mechanicznego z roku 1967 r. pan Witold Skrok.   Zatem prawie pół wieku czekaliśmy na taki sukces, a to co przez te wszystkie lata wydawało się niemożliwe do osiągnięcia dla wielu stało się dziś możliwe dla ucznia I LO w Chełmie. Wysiłek włożony w przygotowanie się do zawodów olimpijskich zaowocował sukcesami również w innych konkursach.  I tak Michał został:

  - laureatem trzeciego miejsca w Powszechnym Internetowym Konkursie Matematycznym Politechniki Warszawskiej;

   -   laureatem w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” w zakresie matematyki  w roku szkolnym 2013/2014.

W  Konkursie Matematycznym im. Samuela  Chróścikowskiego organizowanym przez PWSZ w Chełmie zdobył 3 miejsce. W Międzynarodowym  Konkursie Matematycznym „PANGEA” organizowanym przez  Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnię Vistula w roku szkolnym 2013/2014 zdobył czwarte miejsce w Polsce.

                Matematyka to nie tylko przedmiot w szkole, ale również pasja tego wybitnie uzdolnionego ucznia.   Do tych sukcesów przyczynili się nauczyciele uczący Michała na wszystkich szczeblach edukacyjnych, a ostatnio  w liceum pani Ewa Pieńkowska.