Czarniecczycy wśród laureatów konkursu pod patronatem IPN
W dniu 29 kwietnia 2015 r. w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie  nagród w II edycji konkursu ,,ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy’’. Organizatorami konkursu były Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Lublinie, honorowy patronat sprawował Lubelski Kurator Oświaty. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac w dwu kategoriach :szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jego celem było poznanie oraz historyczne i fotograficzne udokumentowanie losów ziemian i zabytków kultury ziemiańskiej na LubelszczyŸnie w latach 1944-1989; zrozumienie jak władze komunistyczne wykorzystywały pałace, księgozbiory, kolekcje dzieł sztuki należące przed reformą rolną 1944 r. do warstwy ziemiańskiej na LubelszczyŸnie. Uczennice z klasy 2c przygotowały prace  fotograficzne wraz z opisem historycznym poświęcone dwu siedzibom ziemiańskim : pałacu Ossolińskich w Rejowcu i pałacu Suchodolskich w Dorohusku.

 Dominika Korzeniewska i Sylwia Kozioł otrzymały II nagrodę ,a Katarzyna Musel i Justyna Stocka  wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.