Trzecie miejsce Czarniecczyków

W dniu 19.kwietnia 2015 roku odbyły się powiatowe eliminacje 43 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno –Krajoznawczego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Karolina Porch (2f), Magdalena Tchórzewska (1d) i Grzegorz Zagraba (2f). Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy składający się z 55 pytań (turystycznych, topograficznych, oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i udzielaniem pierwszej pomocy) oraz rozpoznawali zabytki i rośliny Lubelszczyzny. Nasi reprezentanci zajęli 3 miejsce, indywidualnie Karolina zajęła również 3 miejsce, a Grzesiek czwarte. Opiekunem drużyny był p. Józef Wójcik.