Indeks dla Michała

W dniu 15 kwietnia 2015r na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim   odbył się finał   II Edycji Konkursu o Polsce, Europie i świecie Współczesnym .Uczeń klasy 3b Michał Korkosz  został laureatem konkursu i otrzymał indeks  na studia na kierunek : bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe na wydziale  Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych  KUL. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyŸnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych Ÿródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej. Wg opinii organizatorów konkurs  był dobrym   sprawdzianem  wiedzy przed maturą ,a także sprawdzianem  wiedzy o szeroko rozumianej polityce europejskiej i światowej. Michałowi gratulujemy

Natalia Hyjek, klasa 2c