Debata plenarna XXI sesji Sejmu dzieci i młodzieży
W dniu 30.03.2015r. odbyła się debata do XXI sesji Sejmu dzieci i Młodzieży. Celem tego projektu edukacyjnego, a tym samym rekrutacji do SDiM, jest  zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat dotyczący danej edycji Sejmu. W projekcie biorą udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły mają do wykonania zadanie: zorganizowanie debaty we własnej szkole, a następnie przedstawienie i umieszczenie relacji z jej przebiegu i wyniku na platformie konkursowej. Celem debaty jest podjęcie w szkołach konkretnych działań i rozwiązań. Ponadto, debaty są zachętą do refleksji na tematy związane z kolejnym edycjami Sejmu.

Celem debaty XXI sesji SDiM było uzyskanie  odpowiedzi na pytanie: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Moderatorzy tegorocznej debaty :Natalia Hyjek i Magda Raczyńska z klasy 2c przeprowadziły ankietę wśród uczniów ,,  Jakie miejsca w naszym mieście  i okolicy są atrakcyjne  dla młodych ludzi? / . Ankietowani –metodą tradycyjną i internetowo -odpowiedzieli na trzy pytania:

Jakie miejsca w naszym mieście i okolicy są atrakcyjne dla młodych ludzi? Odpowiedz dlaczego.

Jakie miejsca w naszym mieście i okolicy nie są atrakcyjne dla młodych ludzi? Odpowiedz dlaczego.

Podaj własną propozycję jak ulepszyć miejsca, które nie są atrakcyjne.

Raport przedstawiony przez moderatorów  prezentował  ok.50 miejsc w mieście ,uznanych za atrakcyjne i nieatrakcyjne. W analizie  stopnia atrakcyjności tych miejsc wzięli udział uczniowie z klas 1a, 1b, 1e, 2c,prezentując na debacie wyniki w formie sondy ulicznej, wywiadów i rozmów z mieszkańcami. Uczniowie przedstawili na krótkich filmach  pomysły swoje i innych, jak uatrakcyjnić  miejsca, które w raporcie oznaczone były czerwonymi kartkami. W wiosenny nastrój  wprowadził zebranych zdobywca    I miejsca w konkursie ,,Masz talent u Czarniecczyków ‘’ Michał Kozar z klasy 1f etiudą gitarową. Debacie uważnie przysłuchiwali się eksperci: Wiceprezydent Chełma  p. Stanisław Mościcki i Dyrektor szkoły p. Teresa Kiwińska. Eksperci odpowiedzieli wyczerpująco  na postawione im pytania i zgodnie uznali ,że pomysły na uatrakcyjnienie miejsc przestrzeni publicznej w naszym mieście  przedstawione przez Czarniecczyków są ciekawe.