INDEKS W KIESZENI

W dniach 18 – 20 marca 2015 r. w Lublinie odbył się finał XXXIII Olimpiady Języka Łacińskiego. Na eliminacjach pisemnych należało dokonać przekładu na język polski fragmentu dzieła Marka Tulliusza Cycerona „O starości”. Adrianna Dziurian z klasy III b, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, uzyskała tytuł finalisty, który zapewnia zwolnienie z matury z języka łacińskiego z najwyższym wynikiem (100 % punktów) oraz indeksy na niektóre kierunki studiów. Adriannę przygotowała Anna Sadlak.