Olimpiada Historyczna
Już wkrótce, 10 - 12 kwietnia, Mateusz Kusy, uczeń klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, walczyć będzie o tytuł laureata bądź finalisty XLI Olimpiady Historycznej. Poznawanie przeszłości jest jego autentyczną pasją od lat. Mateusz, mimo że jest uczniem klasy o profilu matematyczno - fizycznym, chętnie studiuje zagadnienia z historii starożytnej (szczególnie dotyczące wojen punickich). Interesuje go też okres I wojny światowej. Opiekunem zdolnego historyka z Czarnieckiego jest Katarzyna Dobrakowska.