Indeksy coraz bliżej
Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach, którego głównym organizatorem jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, przyniosła sukces uczniom naszej szkoły. Napisanie eseju na tematy dotyczące roli mediów we współczesnym  świecie okazało się niezbyt skomplikowanym zadaniem dla przyszłych dziennikarzy. Do drugiego etapu zakwalifikowało się aż 11 czarniecczyków na 79 licealistów województwa lubelskiego, a dodatkowo pięcioro z nich otrzymało nagrody z wyróżnieniem. Są to: Agnieszka Bortnik (wyróżnienie), Oliwia Flis, Arkadiusz Jarmuł, Kaja Kraluk (wyróżnienie),  Maria Lik (wyróżnienie), Aleksandra Ochnik, Zofia Pawluk, Klaudia Petruk (wyróżnienie), Agata Pozaroszczyk, Aleksandra ślązak, Rafał Tabaka (wyróżnienie) – wszyscy są uczniami mgr Anny Popielewicz.

12 XII b.r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się II etap konkursu. Spośród uczestników wyłoniono „złotą dziesiątkę”. Wśród zwycięzców znalazły się Kaja Kraluk oraz Aleksandra ślązak. Dziewczyny będą uczestniczyły w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarzy wybranych redakcji: TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Er, Kurier Lubelski, Gość Niedzielny lub Centrum Internetowe Agencji Interaktywnej. W marcu wezmą udział w trzecim - centralnym etapie konkursu, który będzie miał miejsce w Warszawie. Test wyłoni 48 laureatów z całej Polski. Główne nagrody, o które Kaja i Ola już niebawem będą walczyć, to indeksy na wybraną uczelnię oraz udział w quizie nagrywanym w telewizyjnym studiu. Wizyta w jednym z oddziałów Telewizji Polskiej SA czy publikacja prac w prasie regionalnej bądŸ internecie to kolejne kroki w ich karierze dziennikarskiej, jakie wsparte udziałem w olimpiadzie z pewnością wspaniale zaowocują. Uczennice są szczęśliwe z osiągniętych sukcesów i z niecierpliwością czekają na kolejne efekty swojej  pracy. 

Kaja Kraluk