RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI!
W dniu 13 listopada 2014 roku w I LO w Chełmie odbyła się akcja pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Akcja ta była częścią profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od tytoniu, realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie oraz wdrażanego w Naszej szkole programu promocji zdrowia w pt. „Na ścieżkach zdrowia”.

Uczestnicy akcji – nauczyciele, pracownicy, a przede wszystkim młodzież szkolna za pomocą smokerlyzera mogli sprawdzić poziom zatrucia organizmu z powodu palenia papierosów. W akcji udział wzięło aż 118 uczniów, z czego 70 osób (59.3%) to dziewczęta, a 48 osób (40.7%) – chłopcy. W grupie badawczej znalazło się 29 uczniów (24.6%) w wieku 16 lat. Pozostali badani to uczniowie 17-letni – 60 osób (50.8%) i 18-letni – 29 osób (24.6%).

         Na podstawie odczytów ze smokerlyzera określano, w której grupie znalazł się badany:

opis

wynik (ppm)

Nie palący

0 - 4

Strefa zagrożenia

5 - 6

Palacz

7 - 10

Często palący

11 - 15

Uzależniony palacz

16 - 25

Ciężko uzależniony palacz

26 - 35

Niebezpiecznie uzależniony palacz

36 i powyżej

RZUĆ PALENIE – NA TO NIGDY NIE JEST ZA PӏNO !!!