Zajęcia edukacyjne klasy biologiczno - chemicznej
Dnia 3 listopada 2014 r. uczniowie klasy Ia biologiczno-chemicznej wraz z nauczycielem biologii panią Jolantą Maciejewską wzięli udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Muzeum Ziemi Chełmskiej. Warsztaty poprowadził przyrodnik, pracownik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, pan Marek Sołtys.

         Tematem przewodnim była problematyka ochrony wybranych gatunków zwierząt z terenu Poleskiego Parku Narodowego oraz program ochrony przyrody „Natura 2000”. Uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących faktów o Żółwiu Błotnym oraz poznali szczegóły realizacji programu Unijnego, jego dyrektywy i zasięg terytorialny.

         Czas spędzony na wykładzie był ciekawym uzupełnieniem wiedzy podręcznikowej poznawanej na lekcjach biologii w szkole.