Amnesty International


29 października 2014 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie oficjalnie dołączyło do międzynarodowego projektu Amnesty International "Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka".
Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, znaleźliśmy się bowiem w gronie jedynie 17 szkół europejskich (w tym 5 polskich). Projekt obejmuje swoim zasięgiem cztery kraje (Polskę, Włochy, Portugalię i Irlandię).


Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi a także rodziców) na rzecz przestrzegania praw człowieka w różnych sytuacjach zawodowych czy życiowych.
Przez 24 miesiące w naszej szkole odbędzie się szereg szkoleń, warsztatów czy zagranicznych wyjazdów studyjnych, prowadzonych przez działaczy Amnesty International. To z pewnością pozwoli na zwiększenie wiedzy o prawach człowieka i jej propagowanie wśród społeczności lokalnej.

Działania uwzględnione w przyjętej strategii obejmują elementy ze wszystkich sfer życia, takie jak:

Otrzymamy nieocenioną pomoc merytoryczną ze strony AI.


Zwieńczeniem naszej pracy będzie opublikowanie unikalnego dokumentu pt. "Karta Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka" – opracowanej wspólnie ze wszystkimi reprezentantami 17 szkół uczestniczących w projekcie. Uzyskamy również certyfikat Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka i tym samym I Liceum Ogólnokształcące stanie się częścią międzynarodowej sieci szkół posiadających prawo do takiego tytułu.

W projekcie ze strony AI uczestniczą: Pani Izabela Podsiadło, Pani Anna Kulikowska, Pani Karolina Kochanowska, które gościły wczoraj w murach naszej szkoły. Po zapoznaniu się ze specyfiką naszej placówki – jej historią oraz formami działania Samorządu Uczniowskiego i innych agend szkolnych – nasi Goście z uznaniem wypowiadali się o dorobku I LO w Chełmie oraz perspektywach współpracy w czasie realizacji tego prestiżowego projektu.

Patryk Gąsior (źródło)