25 lat temu runął mur berliński


2.10.2014 r. uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej wraz z członkami Klubu Europejskiego zainicjowali realizację mini- grantu europejskiego Fundacji Schumana. Były to warsztaty edukacyjne dla uczestników wymiany oraz członków i sympatyków Klubu europejskiego Czapla poświęcone upadkowi muru berlińskiego i jego skutkom dla Europy i obu naszych państw. Ich uczestnicy obejrzeli pokaz multimedialny wraz z fragmentami filmów dokumentalnych ilustrujących to ważne dla dziejów współczesnego świata wydarzenie. W części warsztatowej zastanawiali się wspólnie jakie znaczenie miał upadek muru dla zjednoczenia Niemiec i upadku komunizmu w Europie. Obie pracujące grupy-Polacy i Niemcy podkreślały rolę Polski w dekompozycji obozu komunistycznego. Wskazywały na symboliczną wymowę gestu byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy, który w 2009r. na uroczystościach w Berlinie w 20 rocznicę upadku muru, popchnął klocek domina poświęcony „Solidarności”, co wg organizatorów zapoczątkowało zmiany w Europie. Warsztaty stały się punktem wyjścia do kolejnych etapów realizacji projektu.

Agata Hanckowiak ,klasa 3b