Lekcje historii są ciekawe


W dniach 30.09.-7.10.2014r. w  auli naszej szkoły  czynna jest wystawa przygotowana przez Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej ,,Polska walcząca’’. Związana jest  ona tematycznie  z 75 rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego.  Jej ekspozycja zbiega się z przedstawieniem tragicznych wydarzeń roku 1939 na LubelszczyŸnie  pod dwiema okupacjami- sowiecką i niemiecką. Autorzy wystawy ukazują na kolejnych planszach nie tylko realia  życia okupacyjnego,  etapy tworzenia podziemnego państwa, ale także przejawy walki z okupantem:  działania oddziałów  partyzanckich, przebieg  planu Burza  oraz przejście do konspiracji  na LubelszczyŸnie po roku 1944- portrety żołnierzy wyklętych. Ogromnym walorem wystawy są autentyczne zdjęcia   z epoki  oraz  komentarze historyczne do plansz.

Agata Hanckowiak ,klasa 3b