Europejski Dzień Języków ObcychRok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludŸmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych. W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse – szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju,  jak i w innych częściach świata.

W naszej szkole obchodziliśmy Europejski  Dzień Języków po raz drugi. Organizatorem był Klub Europejski  Czapla.

Na święto języków obcych w tym roku przygotowaliśmy:

Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Musel ,klasa 2c