Laury Czarniecczyków rozdane
18 września br. o godzinie 1200  w auli Witolda Ambroziewicza I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyła się  wyjątkowa uroczystość poświęcona laureatom i finalistom centralnego etapu olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim. Celem dorocznej gali jest promowanie uzdolnionej młodzieży.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Senator RP i Rektor PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając, Lubelski Wicekurator Oświaty Anna Dudek-Janiszewska, Wiceprezydent Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm Augustyn Okoński, Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Monika Szlagowska oraz Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Beata Fałda.

Pani Teresa Kiwińska - dyrektor szkoły - specjalnymi dyplomami uhonorowała 17 olimpijczyków, 5 uczniów Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,  42 finalistów zawodów sportowych, ich rodziców i nauczycieli przygotowujących uczniów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne Alicji Cichosz i Karoliny Roman.

Tegoroczne laury młodzież przygotowywała pod kierunkiem Ewy Gozdek, Teresy Kurzępy i Anny Legwant.