Matematyka dla humanistów, sztuka dla matematyków
9 września 2014 roku w Galerii 72 uczniowie klasy II b wraz z Anną Popielewicz uczestniczyli w wykładzie i wystawie prac malarskich "Sztuka jako interpretacja matematyczności" Jerzego Grochockiego. Artysta ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Akademię Sztuk Pięknych. Kierując się dwoma pasjami – matematyką i sztuką, artysta wykreował wiele nowych tekstów kultury. Jerzy Grochocki przedstawił koncepcję wyznawanej filozofii, znajdującej odzwierciedlenie w sztuce. W podziale percepcji na zmysłową i rozumową oraz przyjętym kanonie piękna, doszukującym się prawdy we wszechobecnej matematyczności i geometryczności świata dominuje myśl, iż sztuka nie może być chaosem.

Artysta nie eliminuje żadnej z metod analizy dziel sztuki, a jedynie twierdzi, że nasze zmysły są subiektywnym narzędziem poznania. Natomiast kluczem do zrozumienia jego instalacji jest matematyczna dokładność i logika. W pracach Jerzego Grochockiego zwizualizowane zostały cztery pojęcia: kwadrat, płaszczyzna, linia i punkt oraz cztery barwy: złoto, srebro, biel i czerń. Przyjmując przedstawiony sposób dostrzegania rzeczywistości, obok Systemu Znaków,  twórca sformułował System Przestrzeni - otwartej, ograniczonej, elementowej i dzielonej, które oznaczać mogą żywioły: ziemi, ognia, wody i powietrza.

Uprawiając sztukę konstruktywistyczną artysta pragnie pobudzić obserwatora do prawdziwego obcowania z kulturą, a nie tylko odbierania jej jako przetworzonego produktu. Dorobek artystyczny Jerzego Grochockiego, naznaczony matematyczną zabawą, jest zatem trafnym sposobem odzwierciedlenia poglądów autora na temat konstrukcji wszechświata

„Cogito ergo sum”- mówi jedna z łacińskich sentencji. Dzięki analizie twórczości Jerzego Grochockiego naprawdę możemy istnieć.

Anita Łąkowska
Rafał Tabaka