ZNAMIĘ ! ZNAM JE?
12 maja obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Czerniaku inaugurujący Tydzień świadomości Czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów, który coraz częściej dotyka młodych ludzi.  Nasza szkoła została zaproszona przez Akademię Czerniaka, sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej do udziału w kampanii edukacyjno - informacyjnej „Znamię! Znam je?”, której celem jest budowanie wśród młodzieży świadomości na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka oraz edukacja na temat  profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu. Patronat honorowy nad kampanią sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kampanii wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Mieli okazje obejrzeć film edukacyjny i  prezentacje multimedialną, które dotyczyły cech charakterystycznych nowotworu, osób znajdujących się w grupie ryzyka oraz profilaktyki czerniaka a także wziąć udział w grze internetowej, która sprawdzała umiejętności uczniów w rozpoznawaniu czerniaka i konkursie na plakat związany tematycznie z czerniakiem. Koordynatorem kampanii w naszej szkole był nauczyciel biologii Jolanta Maciejewska.