Seminarium klasy biologiczno - chemicznej
W dniach 6- 8 czerwca 2014 r. klasa I o profilu biologiczno- chemicznym pojechała na trzydniową wycieczkę do Zwierzyńca, zorganizowaną przez Panią Profesor Emilię Jadwiszczak. Zaprosiła ona na wyjazd Panią Doktor Mariolę Iwan, która jest wykładowcą chemii na UMCS oraz emerytowanego nauczyciela biologii naszego liceum- Pana Profesora Wojciecha Derlaka.

            Wyjazd miał charakter seminarium naukowego, podczas którego poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu biologii i chemii, nie tylko książkowej, ale też doświadczalnej. Regenerowaliśmy siły po wyczerpującym roku szkolnym.

            Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania browaru w Zwierzyńcu. Tam poznawaliśmy cały proces produkcji piwa od strony technicznej, dzięki czemu równania reakcji wchodziły do głowy zdecydowanie szybciej. Następnie udaliśmy się do ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, gdzie wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz form ochrony przyrody. Oglądaliśmy także film o Roztoczańskim Parku Narodowym, a po seansie poszliśmy z panią przewodnik oglądać prototypy zwierząt i ich siedlisk. Poznaliśmy historię powstawania flory i fauny na roztoczu. Wieczorem, po powrocie z muzeum, Profesor Wojciech Derlak w swoim wykładzie przybliżył nam m. in. powstanie Ordynacji Zamojskiej. Mówił też o Koniku Polskim i jego przodkach.

            Kolejnego dnia, w ramach lekcji biologii, udaliśmy się na pieszą wędrówkę do RPN, na Bukową Górę. Pan Profesor tłumaczył nam różnicę między lasem a borem, a także wyjaśnił, w jaki sposób  odróżnić z daleka lub bliska różne gatunki roślin. Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści w czasie drogi o konikach polskich, które zamieszkują w RPN. Udało nam się je spotkać podczas wieczornego spaceru.

            W czasie wyjazdu przewidziane były wykłady z chemii. Pani Doktor Mariola Iwan pokazała nam doświadczenia chemiczne, które możemy wykonać w domu, nie posiadając laboratorium. Przy użyciu gorącej wody, puszki po kukurydzy i kleju ,,kropelka'' ujawnialiśmy odciski palców ze szkiełka.

Nasza Pani Profesor Emilia Jadwiszczak dzięki temu wyjazdowi przybliżyła nam obraz nowej matury, pokazała nie tylko w teorii, ale i praktyce, na czym ma ona polegać. Rozwiązywaliśmy zadania z zakresu I klasy liceum w ramach powtórzenia oraz przypomnieliśmy sobie wiedzę z gimnazjum.

            Najmilej wspominanym punktem wyjazdu jest spływ kajakowy, który odbył się w niedzielę, ostatniego dnia wycieczki. Bawiliśmy się świetnie, nie tylko podczas spływu, lecz  w czasie całego pobytu w Zwierzyńcu.