Indeks dla Patrycji


13 i 14 czerwca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (w jednej z najbardziej prestiżowych  i najdroższych uczelni prywatnych w kraju) odbył się finał III Olimpiady Medialnej. Patrycja Roman – uczennica klasy Ia zajęła czwarte miejsce, otrzymała tytuł laureatki, indeks na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w rankingu Perspektyw szósta uczelnia w Polsce), roczne czesne i nagrody rzeczowe. W ścisłym finale uzyskała 204 punkty, a do drugiego miejsca zabrakło jej zaledwie 6 punktów. Jest to tym większy sukces, że Patrycja rywalizowała z uczniami klas maturalnych o profilu dziennikarskim i medialnym. Pod względem merytorycznym opiekę nad laureatką sprawowała Teresa Kurzępa.

Patrycja to uczennica kompletna – posiada nieprzeciętne możliwości intelektualne, jest pracowita, twórcza, potrafi  świetnie prezentować swoje kompetencje indywidualnie i pracować w zespole. Jej praca olimpijska na temat rzezi wołyńskiej została w szczególny sposób doceniana przez Komitet Główny Olimpiady. Profesor Piotr Drzewiecki pogratulował osobiście Patrycji podczas uroczystego ogłoszenia wyników. Zauważył, że zaprezentowała ważny temat w bardzo interesujący sposób.

Prezentacjom, które odbyły się 13 czerwca, towarzyszyła  rozmowa skupiona na zagadnieniach ujętych w programie stałym Olimpiady, tj.: sztuka informacji, odbiór i tworzenie przekazów medialnych, transformacja mediów, sztuka prezentacji i  film. 14 czerwca odbyły się 3 debaty oksfordzkie w sześcioosobowych zespołach. Patrycja pracowała w grupie antytezy; temat jej zespołu brzmiał: Bezpłatne podręczniki na elektronicznych nośnikach pogłębią zanikanie czytelnictwa w najmłodszych grupach wiekowych. 

Należy dodać, iż organizacja Olimpiady stała na wyjątkowo wysokim poziomie. Przed uroczystym zakończeniem odbył się panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju współczesnych mediów z udziałem ekspertów: dyr. Narodowego Instytutu Audiowizualnego – dr Katarzyny Chałubińskiej, dyr. Filmoteki Narodowej - dr Elżbiety Wysockiej i red. „Polityki”-  Grzegorza Rzeczkowskiego. 
ZOBACZ TAKŻE