Uniwersytecki projekt w liceum
„Polonistyka w podróży  - podróże po literaturze” - taki tytuł nosi najnowszy projekt Instytutu Filologii Polskiej  KUL w Lublinie. W ramach tego projektu wybitni naukowcy uniwersyteccy, doświadczeni dydaktycy prowadzą warsztaty dla młodzieży dotyczące analizy tekstów literackich obecnych w nowej podstawie programowej.

 

Najważniejszym gościem warsztatów, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im S. Czarnieckiego w Chełmie, był prof. Sławomir Jacek Żurek - twórca nowej podstawy programowej do języka polskiego. Zajęcia prof. Sławomira Jacka Żurka, przygotowujące do merytorycznej i metodycznej analizy tekstów na egzaminie maturalnym, były odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób judaizm może pomoc w zrozumieniu prozy Brunona Schulza. Wprowadzeniem do analizy opowiadania była prezentacja zasad judaizmu oraz  przedmiotów kultu religijnego Żydów polskich. Dr Anna Podstawka prowadziła warsztaty poświęcone analizie dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego pt. „Goście na „Weselu” – zaproszeni i ci, którzy przyszli niezapowiedziani”.    Doktor Monika Szabłowska Zaremba przygotowywała uczniów do analizy opowiadań Irit Amiel z tomu „Osmaleni” , a jej warsztat nosił tytuł „Pozostawić ślady w pamięci, tak jak fotografie w albumie”.

Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie uczniów, którzy tak mówili o ich efektach: „Po zajęciach zrozumiałam, że każde zdanie ma określoną funkcję w tekście, trzeba je dokładnie analizować i interpretować”. „Cieszę się, że miałam okazję spojrzeć na tekst literacki od wewnątrz, z innej perspektywy, niż robiłam to dotychczas”. „Na zajęciach zobaczyłam zwój tory, tałes, Zohar, co umożliwiło mi przełożenie wiedzy teoretycznej na konkrety.” „Dowiedziałam się, jak na maturze może pomoc znajomości tradycji i religii, także innych narodów”.

Organizatorką tego przedsięwzięcia w I LO im. S. Czarnieckiego,  w którym wzięło udział 200 uczniów klas pierwszych i drugich była Anna Popielewicz, nauczycielka języka polskiego