PDiM
W dniach 31.05-01.06 br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Anna Kowalska i Patryk Gąsior wzięli udział   w warsztatach oraz uroczystej XX Sesji Parlamentu  Dzieci i Młodzieży w Warszawie.   Uczniowie naszej szkoły jako jedyni z powiatu chelmskiego zakwalifikowali się do ostatniego etapu projektu, czyli do udziału w symulacji obrad Sejmu. Opiekunem uczniów była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii w I LO pani Ewa Betiuk. W sobotni poranek  31 maja przyszli posłowie i posłanki udali się do Warszawy, aby odbyć warsztaty, w trakcie  których mieli okazję poznać innych uczestników projektu i przygotować się do obrad sejmowych. Anna Kowalska uczestniczyła w warsztatach „Rozwijanie zdolności liderskich w działalności społecznej” prowadzonych przez wolontariuszy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajęcia, które zainteresowały Patryka Gąsiora to „Social Media nie tylko prywatnie - o tym w jaki sposób pozytywnie wykorzystywać Social Media w swoich projektach”. Podczas warsztatów młodzi posłowie nie tylko zdobywali wiedzę, lecz także świetnie się bawili.

W niedzielę 1.czerwca sejm powitał 460 posłów, była to jedna z niewielu okazji zobaczenia posłów w „pełnym składzie”.   Nie byli to politycy znani nam z mediów, a ich młodsze odpowiedniki, powstrzymujące się  od ostrych słów, które zwyczajowo padają na  sali sejmowej. Poranek w sejmie był okazją do zwiedzania sal sejmowych i zrobienia mnóstwa zdjęć, którymi można by się pochwalić na wszelkich portalach społecznościowych.

Na chwilę przed przejściem do sali sejmowej z uczniami z województwa lubelskiego spotkał się Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka RP.  Na obradach młodych posłów powitała pani marszałek Ewa Kopacz wraz z Justyną Opoką- marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Dwójka Czarniecczyków wraz z innymi posłami z województwa lubelskiego zasiadła na miejscu zazwyczaj zajmowanym  przez Platformę Obywatelską, miejsca w sejmie zostały  bowiem ustalone wcześniej. Symulacja obrad trwała trzy godziny, w tym czasie posłowie wysłuchali krótkich wystąpień swoich kolegów i koleżanek z ław poselskich. Spośród dorosłych głos zbierali kolejno: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej    pani  Ewa Dudek, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak a także  pan Jacek Strzemieczny-  prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji pani Aleksandra Zawłocka. Wypowiedzi młodych posłów, tak jak podczas prawdziwych obrad sejmu, wzbudziły wiele emocji .Kolejnym etapem, którym kierował  wicemarszałek  PDiM Mateusz Wojcieszak, było głosowanie. Posłowie i posłanki z Komisji Problemowej przygotowali projekt uchwały, po jej opublikowaniu młodzież mogła zgłaszać poprawki, pod którymi musiało się podpisać minimum 30 posłów. Drugi etap zakończył się przegłosowaniem końcowej wersji uchwały, co spotkało się    z wybuchem entuzjazmu ze strony młodych posłów. Ostatni etap obrad prowadziła  wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Marta Wójtych , w tym czasie młodzi posłowie wysłuchali wystąpienia wiceprezesa Rady Ministrów pana Janusza Piechocińskiego. Zarówno w trakcie obrad jak i po ich zakończeniu, podczas obiadu w restauracji sejmowej, uczestnicy obrad  prowadzili żywą dyskusję na tematy poruszane trakcie tej sesji PDiM  . Wszystkie komentarze posłów i posłanek na sejm świadczyły o  wysokiej kulturze politycznej młodych.