Czarniecczycy i matematyka
Wiosna to czas, kiedy rozgrywają się etapy finałowe konkursów przedmiotowych w różnych dziedzinach nauki. Bieżący rok szkolny okazał się szczególnym sukcesem młodych matematyków  z Czarnieckiego.

                W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA uczeń klasy politechnicznej Michał Dyczko  zajął czwarte miejsce w Polsce. Sukces jest tym większy, że rywalizacja przebiegła w gronie 103 264 uczestników z Polski. Do finału zakwalifikowało się aż 14 osób z I LO w Chełmie.

                W  Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” w dziedzinie matematyki dwóch uczniów I LO w Chełmie zostało laureatami trzeciego stopnia. Michał Dyczko i Konrad Kucharski z klas politechnicznych wywalczyli indeks AGH i mogą być przyjęci na tę uczelnię z pominięciem procedury rekrutacyjnej. ZnaleŸli się w gronie laureatów wybranych spośród ponad 450 finalistów.

                Również w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” Czarniecczycy w tym roku odnotowali sukcesy. W kategorii STUDENT klasa I i II liceum zostali wyróżnieni uczniowie: Michał Bedliński, Michał Dyczko i Rafał Koguciuk.

                Rywalizacja w dziedzinie matematyki ma już swoją tradycję w naszym mieście, a jej najważniejszym przejawem jest Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego, organizowany przez Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie. W tegorocznej edycji  Michał Dyczko osiągnął najlepszy wynik spośród uczniów chełmskich szkół- drugie miejsce w kategorii I. W kategorii II uczeń klasy 3F Konrad Kucharski zajął 8 miejsce.

                X Potyczki Matematyczne organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Matematyki „Akademia Platońska” działające na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie, to zawody, w których co roku uczestniczą uczniowie I LO. Są to potyczki drużynowe,  przebiegające w czterech etapach. Pierwszy  to samodzielne rozwiązywanie zadań z możliwością konsultacji z nauczycielem. Jest to etap, w którym występują kwalifikacje do rozgrywek finałowych. W bieżącym roku szkolnym z czterech drużyn I LO do finału przeszły trzy  i jedna z nich zaciekle rywalizując z kolegami z „lubelskiego Staszica; wywalczyła II miejsce. Drużynę tę stanowili uczniowie klasy politechnicznej 2F w składzie: Michał Dyczko, Rafał Koguciuk i Michał Korzeniewski.

                Cieszy fakt, że „królowa nauk” jest tak bliska młodym Czarniecczykom.