Na olimpijskim szlaku…
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie podsumowano wyniki tegorocznych zmagań olimpijskich. Są one imponujące. Młodzi Czarniecczycy przeczą powszechnie panującym opiniom, że współczesna młodzież niechętnie podejmuje trudne wyzwania. świadczy o tym bardzo duża liczba uczniów biorących udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. W roku szkolnym 2013/2014 sięgnęła ona 147 osób na etapie szkolnym. Do etapów okręgowych dotarło 91 uczniów, a finał centralny olimpiad był udziałem 26 uczniów. Te znakomite wyniki to efekt przede wszystkim dużego zaangażowania samych uczniów i ich ciężkiej pracy. Równie ważne jest wsparcie, jakie uzyskują od swoich nauczycieli, zachęcających do startu w zawodach olimpijskich, prowadzących wiele kół zainteresowań, w których może uczestniczyć każdy, niekoniecznie potencjalny olimpijczyk.

W Czarnieckim od lat panuje słuszne przekonanie, że sam start w olimpiadzie już jest sukcesem. Wszak wiedza zdobyta podczas przygotowań zaprocentuje choćby na egzaminie maturalnym, a stres związany ze zmaganiami konkursowymi daje przedsmak tego, co może spotkać młodego człowieka na dalszym etapie kształcenia bądź w życiu zawodowym. Poza tym bardzo istotny jest kontakt z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z różnych szkół naszego regionu czy kraju. Uczniowie, którzy przeszli olimpijski szlak, są zdecydowanie lepiej przygotowani do matury zarówno merytorycznie jak też psychicznie. Dlatego dysponując taką wiedzą od swoich starszych kolegów, chętnie podejmują olimpijskie wyzwania.