Trzecia w Polsce
Natalia Szynaka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zajęła trzecie miejsce w kraju, zaś pierwsze w województwie lubelskim w konkursie „Sprachdoktor”. W zmaganiach wzięło udział ponad 5 000 osób, w tym 621 w kategorii wiekowej Natalii. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań do tekstu Ÿródłowego oraz pytań ogólnych. Natalia jest już finalistką „An der KUL ist Deutsch cool” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Warto wspomnieć, że jest ona uczennicą klasy pierwszej, a już osiąga tak imponujące wyniki na szczeblu krajowym. Do konkursów uczennicę przygotowywała Małgorzata Mozel. Natalii życzymy dalszych sukcesów. Viel Glück.