EKO - ZAJĘCIA w CEMENTOWNI CHEŁM
Dnia 28 kwietnia br. klasa I o profilu biologiczno-chemicznym  uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela biologii p. Jolantę Maciejewską. Wzięliśmy udział  w lekcji edukacyjnej z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania paliw alternatywnych.       

            Po wykładzie bogato ilustrowanym filmami wiemy, że w Cementowni Chełm od kilku lat stosowane są paliwa alternatywne, co ogranicza zużycia węgla kamiennego, redukuje emisję CO2 oraz zmniejsza ilość odpadów komunalnych i przemysłowych kierowanych na składowiska. Cementownia Chełm w wykorzystaniu paliw alternatywnych osiąga najlepsze wyniki w polskim przemyśle cementowym i wśród cementowni grupy CEMEX na świecie.  Działalność związana z produkcją cementu i kruszywa prowadzona jest tak by minimalizować  wpływ na przyrodę. Po zakończeniu eksploatacji odbywa się rekultywacja w sposób przemyślany i przyjazny naturze, tak aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju bioróżnorodności.

             Jednym z elementów zajęć była wycieczka po cementowni, podczas której zobaczyliśmy, jak w praktyce wygląda proces produkcji cementu oraz jak zakład ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Punktem kulminacyjnym programu edukacyjnego był wjazd windą na punkt widokowy CEMEXU z którego podziwialiśmy panoramę Chełma. 

Żaneta Śliwa