Kolejny sukces Czarnieccyków
Uczeń klasy I f (politechnicznej), Grzegorz Zagraba, został finalistą XXVI Olimpiady Filozoficznej. W gronie 66 finalistów został sklasyfikowany na miejscu 12. To wielki sukces, zważywszy na to, że Grzegorz jest dopiero uczniem klasy pierwszej. Po weryfikacji prac z etapu okręgowego Komitet Okręgowy w Lublinie rekomendował do finału zawodów centralnych Olimpiady Filozoficznej siedmioro uczestników, ostatecznie jednak Komitet Główny zdecydował o zakwalifikowaniu jedynie pierwszych czterech, w tym Grzegorza. Zawody centralne odbyły się 5 kwietnia br. Opiekunem ucznia był Robert Wojciechowski.