Warto być poliglotą
W bieżącym roku szkolnym najbardziej utytułowaną uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie jest niewątpliwie Natalia Wojtaszuk z klasy II d. Po raz drugi została finalistką Olimpiady Języka Francuskiego (opiekun – Dorota Sawosz). Ponadto uzyskała tytuł finalistki XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego (opiekun – Ewa Gozdek). Natalia Wojtaszuk została również laureatką 3. miejsca etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, który odbył się w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Nagrodą jest indeks z opłaconym czesnym (w wysokości 4 000 zł) za dwa semestry na dowolnie wybranym kierunku studiów na wspomnianej uczelni. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość języka oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych.

O talencie lingwistycznym Natalii świadczy też kolejny sukces – zajęcie 2. miejsca w  Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku” i uzyskanie w nagrodę indeksu na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dodatkową nagrodę przyznano jej też za pracę najlepszą pod względem estetycznym (opiekun – Robert Wojciechowski).

Natalia znajduje czas nie tylko na pogłębianie wiedzy, ale również działalność na rzecz środowiska lokalnego. Od 2009 r. jest radną Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. Kultury i Rozrywki. Poza tym jest członkinią chóru „Gospel”.