Czarniecczyk w parlamencie
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zakwalifikował się jako jedyny w naszym mieście i powiecie do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Będzie on reprezentował interesy młodzieży Chełmszczyzny.

Członek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, jednej z najstarszych organizacji tego typu działających w Polsce. O takim tytule marzy nie jeden młodzieżowy samorządowiec. Udało się to Patrykowi Gąsiorowi, uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.To nie pierwszy sukces Patryka.
W 2010 r. rozpoczął działalności w Samorządzie Uczniowskim Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, a w 2011 r. uzyskał mandat Radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm II kadencji oraz został przewodniczącym Komisji ds. Promocji i projektów.
 Warto wspomnieć, że to on jest pomysłodawcą i koordynatorem dwóch edycji projektu „Twoje Miasto – Twoje Decyzje”. Przez rok pełnił również funkcję Prezesa Zrzeszenia Chełmskich Samorządów Uczniowskich. W roku 2013 wybrany ponownie na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Chełm III kadencji, gdzie sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji ds. Wolontariatu i pomocy społecznej.
We wrześniu 2013 r. rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i został wybrany na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, co dla pierwszoklasisty jest ogromnym zaszczytem.  Dzięki inicjatywom podejmowanym w szkole, czy mieście pokazuje jak bardzo jest kreatywny i pomysłowy.               
Patrykowi życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w spełnianiu swoich marzeń.

 Dominika Korzeniewska