Pokaż co masz w głowie
Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu. Jest to impreza naukowa organizowana od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projekt BIO-IMAGINE i Redakcję Tygodnika POLITYKA.

            W tym roku Tydzień Mózgu odbył się w dniach 10-16 marca. Towarzyszyły mu m. in. konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Uczniowie naszej szkoły Jakub Rejent i Krzysztof Kuflewski z klasy IF wzięli udział w konkursie biologicznym "Pokaż, co masz w głowie".   

            Podopieczni p. Jolanty Maciejewskiej wykonali prezentację multimedialną na temat jednego z zaburzeń neurobiologicznych- anoreksji, jej przyczyn, skutków oraz  zagrożeń jakie niesie ze sobą. Ich praca została wyróżniona i atrakcyjnie nagrodzona.

                                                                                                                     

                                                                                                                      GRATULUJEMY